Mikä elämänfilosofia sopii sinulle?

Mikä elämänfilosofia sopii sinulle?

by: aleksisiitonen

Testaa, mikä elämänfilosofia sopii sinulle parhaiten.

 1. 1

  Tekeekö kaunis sää sinut onnelliseksi?

 2. 2

  Onko Jumalaa olemassa?

 3. 3

  Näetkö tulavaisuuden valoisana?

 4. 4

  Miten toimisit seuraavassa tilanteessa: Kaverisi hyppäävät jyrkänteeltä veteen hauskuuden ja jännityksen toivossa.

 5. 5

  Miten reagoisit, jos näkisit kiusaamistilanteen koulussa?

 6. 6

  Mitä teet kun tulet vihaiseksi?

 7. 7

  Oletko puhelias ja keskustelevainen?

 8. 8

  Miksi elämme meidän elämää?

© 2019 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content